Nu kopen

IPMA® Compact

Projectmanagement volgens ICB4
Dit boek is bedoeld als naslagwerk voor iedereen die professioneel met projectmanagement bezig is, of die zich wil certificeren volgens IPMA ICB4 normen (IPMA-B, -C, -D of –PMO).
Meer lezen

IPMA® Compact

Dit boek is vooral een handboek dat project(-team) managers en programma managers ondersteunt bij het volgen van IPMA-trainingen en de individuele voorbereiding op het examen. Het boek is niet primair bedoeld als een vakboek op het gebied van IPMA gerelateerd projectmanagement. Het boek sluit met de gekozen hoofdstuk indeling direct aan bij alle (gecodeerde) competenties die in het ICB 4.0 eindtermen document worden gedefinieerd.

In vergelijking met (of in aanvulling op) de examengids, omvat dit boek een meer uitgebreide beschrijving van de eindtermen. Gebruikte theoretische modellen worden op een compacte manier samengevat. Daarnaast biedt het boek diverse praktijkvoorbeelden en toepassingen.

IPMA richt zich op zowel de harde als de zachte kant van projectmanagement. Uit het onderzoek van de Standish Group (CHAOS Report) blijkt dat slechts zo’n 30% van de projecten succesvol worden afgerond. Het goed toepassen van IPMA-methode levert een bijdrage aan het succes van jouw projecten.

Wil je weten wat IPMA is? Lees hier verder.

Wil je een opleiding Projectmanagement starten? Lees hier alles over het aanbod van Lagant.

IPMA staat voor “International Project Management Association”. Dit is een overkoepelende associatie van nationale brancheverenigingen voor projectmanagement. Een van de belangrijke activiteiten van de brancheverenigingen is het certificeren, normeren en accrediteren van projectmanagers en projectmanagement.

In dat kader heeft IPMA in 2015 de Individual Competence Baseline ICB 4.0 (ISBN 97894-92338-006) gepubliceerd. Hiermee wordt tegelijkertijd duidelijk dat IPMA zich bij de professionaliseringsvraag niet richt op kennis en kunde ontwikkeling gebaseerd op een bepaalde methode (zoals bijvoorbeeld PRINCE2© of Projectmatig werken©) maar gebaseerd op individuele competenties; het toepassen van kennis(“knowledge”), kunde (“skills”) en vaardigheden (“abilities”) om gewenste resultaten te bereiken.

De ICB 4.0 is een integrale competentie standaard waaraan individuen moeten voldoen die in het project-, programma- en portfolio werkveld actief zijn. De ICB 4.0 bouwt weliswaar voort op eerdere versies, maar contextuele en gedragsmatige competenties staan nu meer centraal. Thema’s die meer aandacht krijgen zijn bijvoorbeeld:

 • De strategische achtergrond van projecten.
 • De opkomst van permanente PMO’s.
 • Agile projectmanagement.
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Invloed van sociaal culturele aspecten.
 • Zelfreflectie, zelfmotivatie, persoonlijk leiderschap
 • Belang van netwerken.
 • Advisering door de projectmanager gebaseerd op proces consultatie.
 • Ondernemerschap in de rol van de projectmanager.
 • Verandering en transformatie.

Dit boek onderschrijft de gedachte die volgens de auteur achter de opzet van de ICB 4.0 zit. Als trainer, coach en adviseur neemt de auteur in de projectpraktijk een algemene trend waar dat projecten in toenemende mate te maken hebben met een dynamische projectomgeving en inhoudelijke complexiteit. Hierdoor is Agile projectmanagement in de training- en adviespraktijk de laatste jaren ook steeds populairder geworden.

Flexibel kunnen reageren op continu wijzigende omstandigheden is belangrijker dan het vasthouden aan plannen. De rol van de projectmanager verschuift van een regelende manager naar een proces intermediair tussen business management, gebruikers en leveranciers.

Om in de hedendaagse projectcontext de rol als projectmanager succesvol te kunnen vervullen, worden in de ICB 4.0 in totaal 28 competenties onderkend die onderverdeeld zijn in 3 competentie gebieden:

 • Perspective: 5 contextuele competenties die van belang zijn bij het afstemmen van projecten, programma’s en portfolio’s op kenmerken, doelen en eisen van de staande organisatie en omgeving.
 • People: 10 gedragsmatige competenties die van belang zijn voor het succesvol persoonlijk functioneren in projecten en programma’s.
 • Practices: 13 vaktechnische competenties die van belang zijn bij het managen van projecten. (Voor het effectief managen van programma’s en portfolio’s worden 14 vaktechnische competenties onderkend). Naast de bekende plan en control technieken vormen verandermanagement en stakeholder managementtechnieken een belangrijk onderdeel van deze vaktechnische competenties.
Over de auteur

Rob Janssen Duyghuysen

Rob Janssen Duyghuysen heeft jaren ervaring als consultant, project- en programmamanager. De laatste jaren is hij voor Lagant vooral actief bij verbetertrajecten en als trainer en coach. Rob heeft honderden kandidaten opgeleid en begeleid bij hun IPMA-certificering. Hij heeft vanuit eigen (trainings-) ervaring dit boek geschreven met de bedoeling om een relatief compact handboek en naslag-werk te maken.

IPMA Certificering

IPMA, “International Project Management Association” is dé wereldwijde standaard voor ontwikkeling én certificering van competenties van projectmanagers, PMO'ers, programma- en portfoliomanagers. IPMA wordt breed erkend door organisaties (PPM, HR en de business) omdat het professionals de competenties, kennis en ervaring geeft waardoor zij projectsuccessen kunnen herhalen omdat ze systematisch te werk gaan.

Een IPMA-certificering is een keurmerk voor professioneel projectmanagement en is een bewijs van kennis en kunde wat altijd een pre is op jouw CV. Ook de organisatie waar je werkt kan dan ook een keurmerk van kwaliteit en transparantie op het gebied van projectmanagement overleggen. Waar het merendeel van de projectmanagementdiploma’s je een methode bijbrengt, richt IPMA zich op zowel de harde als de zachte kant van projectmanagement.

Wil je weten wat IPMA is? Lees hier verder.

IPMA Training bij Lagant – niet alleen leerzaam maar ook een belevenis!

Voor alle IPMA-trainingen gebruiken wij de ‘flipped classroom’ methode. Een didactische methode, die veel in het hoger onderwijs wordt toegepast waarbij de cursist de verantwoordelijkheid heeft om thuis de lesstof voor te bereiden, zodat de docent meer tijd heeft om te ondersteunen bij het toepassen van de geleerde theorie tijdens de les. Er ontstaat een prettiger dynamiek tussen de docent en alle cursisten. Ook tussen de cursisten onderling ontstaat meer betrokkenheid omdat zij in kleine groepen aan concrete praktijkcases werken. De lessen zijn ook levendiger, interessanter en daardoor ook gewoon leuker en erg inspirerend!

Wil je een opleiding Projectmanagement starten? Lees hier alles over het aanbod van Lagant.

Bestel IPMA® Compact vandaag nog

Dit boek is bedoeld als naslagwerk voor iedereen die professioneel met projectmanagement bezig is, of die zich wil certificeren volgens IPMA ICB4 normen (IPMA-B, -C, -D of –PMO). Het boek volgt de competentie baseline van IPMA en is daarmee een ideaal boek ter ondersteuning van een training IPMA.

Bestellen
Copyright © 1991 – 2024 Lagant | Alle rechten voorbehouden
Realisatie: Blauwe Nacht